Close

Carousel Mojo (contents)

Display your contents in a beautiful and responsive carousel..

Chi nhánh Đà Nẵng

LIÊN HỆ

Nếu quý khách có gặp khó khăn vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số Hotline 1900 6061 - 0909431419 để được sự chăm sóc tốt nhất.

COMPANY HEADQUARTERS A.D.A

Address: 106-108 Unified Street, Tan Phu, Ho Chi Minh City

Phone: 19006061 – Ext: 1

Email: contact@magiwan.com

THE HANOI BRANCH

Address: 12-210 / 28 Hoang Quoc Vietnam, North Tu Liem, Hanoi

Phone: 19006061 – Ext: 2

Fax: 04.3791 6404

Email: saleshn@magiwan.com


DA NANG BRANCH

Address: 39 Nguyen Khoai, Hai Chau, Da Nang.

Phone: 19006061 – Ext: 3

Fax: 0511.3991 484

Email: salesdn@magiwan.com.: Giải pháp quản lý phương tiện vận tải - Định vị Magiwan

: Giám sát hành trình

: Cảm biến nhiên liệu

: Giám sát nhiệt độ từ xa