Close

Carousel Mojo (contents)

Display your contents in a beautiful and responsive carousel..

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN

MAGIWAN mong muốn trở thành một tổ chức có năng lực phát triển, nơi của những người con người đầy khát vọng và đam mê chia sẻ những công nghệ tiên tiến phục vụ cộng đồng. Trở thành một công ty thân thiện và được toàn nhân viên và xã hội yêu mến.

SỨ MỆNH

Phát triển cộng đồng bằng giải pháp không dây.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
  • Phục vụ cộng đồng
  • Nền tảng ứng dụng không dây
  • Cải thiện môi trường cho nhân viên từng ngày
  • Dựa trên sự sáng tạo và các giá trị tích lũy

: Giải pháp quản lý phương tiện vận tải - Định vị Magiwan

: Giám sát hành trình

: Cảm biến nhiên liệu

: Giám sát nhiệt độ từ xa