Đóng

Nội dung cuộn kiểu Mojo

Hiển thị nội dung đẹp và đáp ứng mọi thiết bị di động..

Tin tức chuyên ngành

05/06/2020

Thông tư 12/2020/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định 10/2020/NĐ-CP về Kinh doanh và Điều kiện kinh doanh Vận tải.

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 12/2020 thay thế Thông tư 63/2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 10 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải.

Điểm mới khác là đối với quy định và hướng dẫn quản lý, sử dụng dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe, Thông tư quy định, đơn vị kinh doanh vận tải phải thực hiện lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải theo quy định tại khoản 2 Điều 13, khoản 2 Điều 14 của Nghị định số 10/2020. Camera lắp trên xe đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu.

DK2Dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe phải được truyền về máy chủ của Tổng cục Đường bộ VN trong thời gian không quá 2 phút, kể từ thời điểm máy chủ của đơn vị kinh doanh vận tải nhận được dữ liệu. Trường hợp đường truyền bị gián đoạn thì cho phép gửi đồng thời cả dữ liệu cũ và dữ liệu hiện tại khi đường truyền hoạt động bình thường. Dữ liệu cung cấp được chia thành 2 loại, bao gồm các dữ liệu định danh và dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe.

Ford Transit

Việc khai thác dữ liệu từ camera lắp trên xe thực hiện theo quy định của pháp luật về công nghệ thông tin và pháp luật khác có liên quan. Thông tin, dữ liệu từ camera lắp trên xe được sử dụng để phục vụ công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải, quản lý hoạt động của người lái xe và phương tiện của đơn vị kinh doanh vận tải, cung cấp cho cơ quan Công an, ngành giao thông vận tải để phục vụ công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật và công tác khác để bảo đảm an ninh trật tự ATGT.

Thông tư quy định trách nhiệm của Tổng cục Đường bộ VN phải trang bị, quản lý, nâng cấp và bảo trì thiết bị phần cứng, phần mềm, đường truyền dữ liệu để tiếp nhận, lưu trữ và khai thác sử dụng dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe theo quy định xong trước ngày 1/7/2021.

XK2Ngoài ra, Thông tư cũng quy định rõ các quy định đối với kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định; kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt theo tuyến cố định; kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi; kinh doanh vận tải khách bằng xe du lịch; kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô; quy định về quản lý, kinh doanh dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý hoạt động kinh doanh vận tải.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2020.

Download Thông tư 12/2020/TT-BGTVT

Download Nghị định 10/2020/NĐ-CP

: Giải pháp quản lý phương tiện vận tải - Định vị Magiwan

: Giám sát hành trình

: Cảm biến nhiên liệu

: Giám sát nhiệt độ từ xa